บุคลากร

นายอัซรอน ดามะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0864833016 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูรฮูดา ดอปอ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0901657163 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซูไรนี มะเซ็ง
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0828258002 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวไฮฟะห์ ยือกือมะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0845367958 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวริสรีซ่า กาเซะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 093-6755913 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0857998951 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0847069863 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรอฮานี มะเซ็ง
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0624272290 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซุไรดา มะ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0883872236 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูรมา สีเด๊ะ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 086-2944912 ()

อีเมล์ : [email protected]