ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ฯ

2 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.30 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563