มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวางแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

14 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวางแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันนี้ (14พ.ย.62) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมวางแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 เพื่อหาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นายปิยะ ลำพรหมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นายนรินทร์ จินดาเพ็ชร ปลัดอำเภอระแงะนายณัฐพล แสงสอาด ปลัดอำเภอศรีสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา