เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ลงพื้นที่แจกรังผึ้ง ณ อำเภอ​หนองจิก​ จังหวัดปัตตานี

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับอาจารย์อัชมาน อาแด ลงพื้นที่แจกรังผึ้ง ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยแจกรังผึ้งให้ครัวเรือน​ละ 15 รัง ณ อำเภอ​หนองจิก​ จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย 3 ตำบล​  ได้แก่ ตำบลดอนรัก​ 3 หมู่บ้าน​ 5 ครัวเรือน ตำบลบ่อทอง​ 1 หมู่บ้าน​ 6 ครัวเรือน​  ตำบลท่ากำช่ำ​ 2 หมู่บ้าน​ 2 ครัวเรือน