ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”

16 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ "รู้รักสามัคคี" ในกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รวมกว่า 50,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัครหลังจากครบจำนวนประเภท 20 คน) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://human.yru.ac.th/studentaffair/page/266  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  เบอร์โทร : 080-0378671   E-mail: warakorn.s@yru.ac.th
นางสาวปิยะมาศ  สร้อยแก้ว  เบอร์โทร : 073-299632   E-mail: piyamas.s@yru.ac.th

**หมายเหตุ: ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ "รู้รักสามัคคี" สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบ 

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครได้ที่เว็บไซต์: http://human.yru.ac.th/studentaffair/page/267

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด