คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัคร ประกวดเล่านิทานหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญน้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการประกวดการเล่านิทานอาเซียน ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี” ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รวมกว่า 50,000 บาท ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น                 รับจำนวน 5 ทีม
  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย             รับจำนวน 5 ทีม
  • ประเภทอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป       รับจำนวน 5 ทีม

      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัครหลังจากครบจำนวนประเภทละ 5 ทีม) ส่งใบสมัครได้ทาง E-Mail : hooseen.a@hotmail.com

 **สามารถดาวโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน เบอร์โทร 084-6339-226

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด