มาแล้วจ้า ! ข่าวดีสำหรับนักศึกษา ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจัดอบรมภาษาอังกฤษ YRU-ENGLISH CAMP 2020 ค่าย 1

31 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้วจ้า ! ข่าวดีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ รหัส 59-62 และนักศึกษาสาขาอื่นๆ รหัส 60-62 ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ YRU-ENGLISH CAMP 2020 ค่าย 1 ในกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม หลิว เหลียน อาคาร 23-302 และห้องประชุมนังกา อาคาร 23-303 ชั้น 3 (ตึกวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 08.00-16.00 น.

** อย่าลืมสแกน QR Code ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมนะคะ