คณะดำเนินงานโครงการได้ลงพื้นที่รับซื้อน้ำผึ้งและติดตั้งป้ายศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นได้ลงพื้นที่รับซื้อน้ำผึ้งชันโรง ณ ตำบลดอนรัก ตำบลคอลอตันหยง ตำบลเกาะเปาะ ตำบลบ่อทอง ตำบลลิปะสะดง ตำบลยาบี ตำบลดาโต๊ะ และตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และได้ติดตั้งป้ายศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงพื้นที่บ้าน นาย ฮัสบูเลาะห์ หะยีหามะ เป็นตัวแทนกลุ่มในพื้นที่ โดยได้มอบป้าย ชั้นวางรังผึ้ง และรังผึ้งชันโรง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรงแก่ผู้ที่คนที่สนใจ