ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นประชุมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชี้แจงงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อชี้แจงงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ณ ห้องประชุมหยาง ฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 14.00 น.