อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการใช้นวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ และการคิดวิเคราะห์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการใช้นวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ และการคิดวิเคราะห์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการยุทศาตร์ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในการเปิดพิธีและการพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วม และ กล่าวรายงานโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 ท่าน จากโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 60 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา