อบรมปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ภาพในการสื่อสารผ่าน Mobile App

7 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) วันที่ 7 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ภาพในการสื่อสารผ่าน Mobile App" ภายใต้โครงการยุทศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคุณครูจากโรงเรียนในเครือข่าย 60 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นในวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา