"กฤษฎา" หนุนภาครัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสม หวังกระตุ้นภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารา พร้อมหนุนยืดเวลาแคมเปญ "ช็อปยางช่วยชาติ"

13 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

"กฤษฎา" หนุนภาครัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสม หวังกระตุ้นภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารา พร้อมหนุนยืดเวลาแคมเปญ "ช็อปยางช่วยชาติ" 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปยางพารา 8 บริษัท ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า บริษัทที่เข้าร่วมหารือในวันนี้เป็นบริษัทผู้นำวัตถุดิบยางพาราไปแปรรูป จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นำไปผลิตเป็นสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา และล้อรถยนต์ เป็นต้น โดยในวันนี้ได้มีการหารือและเสนอแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ คือ 1. หน่วยงานราชการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา ขอให้พิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาหรือปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ภาคเอกชนสามารถซื้อยางพาราได้สะดวกขึ้น และจะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารามากขึ้น 2. ผู้ประกอบการขอให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการช็อปช่วยชาติต่อไปอีก 3 - 6 เดือน เนื่องจากภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยายระยะเวลาไปถึงช่วงเทศกาลสำคัญ และเพิ่มรายการสินค้าจากยางพาราให้หลากหลาย ซึ่งเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการทำถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ นั้น ภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบราคากลางและสูตรการทำถนนใหม่ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ภายในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยจะเป็นมาตรฐานกลางสำหรับให้ อปท. นำไปดำเนินการเองได้ จะช่วยลดความยุ่งยากและลดต้นทุนรวมทั้งเกษตรกรสามารถขายน้ำยางสดได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือและมีแนวทางในการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการลงทุนผลิตปุ๋ยสั่งตัดด้วย.