คณะทำงาน​ OTOP​ ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์​ในพื้นที่อ.ธารโต และ อ.เบตง​ จ.ยะลา

22 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่15 ธันวาคม 2561 คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประกอบด้วยคณะทำงานจากสถาบันวิจัยฯ ศูนย์ส่งเสริมฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงพื้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 3 กลุ่ม ในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้แก่ กลุ่มปลาส้มบ้านตาฆาสันติ2 กลุ่มแปรรูปเห็ดครบวงจร และกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านมายอ รวมถึงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP