ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้มอบวัสดุกิจกรรม จาโป โมเดล ให้ครัวเรือนเขตพื้นที่ปัตตานี

19 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้มอบวัสดุกิจกรรม จาโป โมเดล ให้ครัวเรือนเขตพื้นที่ปัตตานี
  ผศอาจารย์ดร. อิสมะแอ เจ๊ะหลง ผศอัชมาน อาแด อาจารย์เกควรรณ บุญเทพ และทีมงานศูนย์ฯ ได้นัดพบปะครัวเรือนเป้าหมาย แจ้งรายละเอียดของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม. จำนวน 10 ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ชาวบ้านมีดั่งนี้
1 เครื่องฟักไข่ไก่เบตง จำนวน 1 เครื่อง
2 เห็ดฟาง จำนวน 100 ก้อน
3 ผึ้งชันโรง จำนวน 20 รัง
และ อุปกรณ์ปลูกผักสวนครัว