ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจ JAPO MODEL SMART FARM

19 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่สำรวจ JAPO MODEL ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหา เพื่อดำเนินการจัดทำระบบ SMART FARM ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล และนวัตกรรม รวมถึงให้ข้อมูล แนวคิดเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มากที่สุด