ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมผึ้งชั้นโรงเพื่อสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมผึ้งชั้นโรงเพื่อสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร และทีมงาน ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม สอนวิธีการขยายรังผึ้ง และรับซื้อน้ำผึ้งชันโรงกับครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งหมด 13 (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.) เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและชี้แนวทางการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้ได้ผลผลิตในประมานมาก