ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Otop ในงาน “ตลาดร่มแดง”

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Otop ในงาน “ตลาดร่มแดง” จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดยะลา (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่และเชื่อมโยงสินค้าดีจากภูมิภาคอื่น ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่คลี่คลายแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยกำหนดจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ และเปิดให้จำหน่ายครั้งแรกในวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา