คณะทำงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

29 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดี กับคณะทำงาน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “ขยายผลเครือข่าย (JAPO Model) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา”