ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชัฏยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่