ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และทีมงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชัฏยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และทีมงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ