อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส มอบวัสดุอุปกรณ์

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ JAPO MODEL U2T จังหวัดนราธิวาส มอบ พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ไก่เบตง อาหารไก่ เห็ดก้อน ปุ๋ยปรับหน้าดิน และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ใน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL”