ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมโครงการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

January 8, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดการประชุมโครงการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอระแงะ เจ้าหน้าสาธารสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอระแงะ ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส