ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงไก่เบตง การเลี้ยงผึ้งชันโรง การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักท้องถิ่น

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ นางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ นายอัซรอน ดามะ และนางสาวกรรณิการ์ รัตนทองเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 จำนวน 29 ครัวเรือน ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยได้ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงไก่เบตง การเลี้ยงผึ้งชันโรง การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักท้องถิ่น