คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลงพื้นที่ดำเนินงานกลุ่มวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

March 22, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ณ กลุ่มวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส