ลงพื้นที่บูรณาการร่วมและสำรวจพื้นที่ในการจัดอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์วรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ และนางสาวซารีนา ปูมูลูกคือจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับทีมงานพัฒนาการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะเป็นประธานในการลงพื้นที่บูรณาการร่วมและสำรวจพื้นที่ในการจัดอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา