ขอเชิญชวนเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงและผู้ที่สนใจส่งประกวด น้ำผึ้งชันโรงอีตาม่า ฤดูกาลผลิต ปี 2565

12 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงและผู้ที่สนใจ ส่ง ประกวด #น้ำผึ้งชันโรงอีตาม่า ฤดูกาลผลิต ปี 2565

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมัครกันเยอะๆนะคะ