ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

16 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 16 พ.ย 2566  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้มีกำหนดการลงพื้นที่  ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ และเจ้าหน้าที่ฯ  และมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่น แต่ละหมู่เข้าประชุมในครั้งนี้