ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมบูธ

31 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการและร่วมพบปะบุคคลากร และประชาชนที่เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการ ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รวม 11 วัน 11 คืน