ลงพื้นที่ออกแบบตกแต่งห้องตัวอย่างภายในโฮมสเตย์ ณ ริมธารเดอะแคมป์ปิ้งรีสอร์ท ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

4 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ เดินทางลงพื้นที่ออกแบบตกแต่งห้องตังอย่างภายในโฮมสเตย์ ณ ริมธารเดอะแคมป์ปิ้งรีสอร์ท ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
#ห้องที่1สายธาร