โครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

27 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสา โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ในจังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน  ภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นบานบุรี จำนวน 500 ต้น 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงคงวามจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ