บุคลากร

นายธวัชชัย ปราณขำ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0849858399 (36000)

อีเมล์ : thawatchai.pr@yru.ac.th


นางสาวซูไรดา วายุ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 093-7293217 (36000)

อีเมล์ : suraida.way@yru.ca.th


นายบูฆอรี แยนา
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0913153154 (36000)

อีเมล์ : bukhoree.y@yru.ac.th


นางสาวกรรณิการ์ รัตนทอง
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : kannika.r@yru.ac.th


นางสาวอัลวาณี กุเต๊ะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0961109003 (36000)

อีเมล์ : alwanee.k@yru.ac.th


นายฮารีฟ อาลี
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0862985486 (36000)

อีเมล์ : harif.a@yru.ac.th


นายนายอิรหัม กือจิ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0980133284 (36000)

อีเมล์ : irhampaku@gmail.com


นางสาวพาตีเม๊าะ โต๊ะแว
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0986818524 (72204)

อีเมล์ : patimah.t@yru.ac.th


นางสาวรอฮานี มะเซ็ง
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0624272290 (72204)

อีเมล์ : rohanee.m@yru.ac.th


นายอิกรีมะห์ ยูโซะ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0937323915 (72204)

อีเมล์ : Ikrimah.y@yru.ac.th