ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

อาคาร 4  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

อีเมล์ : [email protected]