โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากสีธรรมชาติ

5 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข และคณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากสีธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ดำเนินจัดกิจกรรม ณ กลุ่มโอทอปพารวย หมู่ ๖ บ้านนิคมกือลอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา