ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการฟอก ย้อมไหมจากสีธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

5 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงอาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข คณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการฟอก ย้อมไหมจากสีธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์ศีลปาชีพบ้านสายบน และศูนย์ศีลปาชีพบ้านกาหลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการฟอก ย้อมไหมจากสีธรรมชาติ