เชิญร่วมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ ณ “ตลาดร่มแดง” ไปรษณีย์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา 08.00 - 16.00

8 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดร่มแดง” จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดยะลา (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่และเชื่อมโยงสินค้าดีจากภูมิภาคอื่น ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่คลี่คลายแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยกำหนดจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท อาหาร เครื่องดื่มงานผ้าทอ ณ “ตลาดร่มแดง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน