ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รอบเพิ่มเติม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(รอบเพิ่มเติม)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565
#สมัครOnline 
https://forms.gle/7K1hE3BEnazD6HZj8

#รายละเอียดดังเอกสารแนบ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อยู่: 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์: 073-299603
- เฟซบุ๊กโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#ปีการศึกษา2565