ปลาส้มแดนใต้ ตราบังเดร์ฟาร์ม จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP