คุณลาเบเกอรี่ ของดีของจังหวัดนราธิวาส เบเกอรี่ที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่ เกิดเป็นเบเกอรี่ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว ทั้งความหอม นุ่ม สดใหม่ ใช้วัตถุดิบในท้องที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของดีของจังหวัดนราธิวาส

28 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP