เต้าส้อคุณเย็น เต้าส้อที่เกิดจากความตั้งใจจนเกิดเป็นเต้าส้อแสนอร่อย ของดีจังหวัดปัตตานี

28 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP