เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA