ป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) SDG DATA