ลงพื้นที่พบปะและสำรวจพื้นที่ในการจัดอบรมการทำผ้าบาติกประยุกต์

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น อาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา อาจารย์ประจำโครงการ นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ และนายอัซรอน ดามะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับทีมงานพัฒนาการเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ลงพื้นที่พบปะและสำรวจพื้นที่ในการจัดอบรมการทำผ้าบาติกประยุกต์ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส