ลงพื้นที่ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงต้นหยี หลังการใส่ปุ๋ยบำรุงต้น ครั้งที่ 2

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 พ.ศ. 2566 คณะดำเนินงานนำทีมโดยนางสาวซูไรดา วายุ นางสาวมัสนา มะแซ และนางสาวนาซีลา  เส็นติระ นักวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงต้นหยี หลังการใส่ปุ๋ยบำรุงต้น ครั้งที่ 2 ตำบลยะรัง และตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร และหมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และหมู่ที่ 3 บ้านอีบุ๊ หมู่ที่ 6 บ้านบากง หมู่ที่ 7 บ้านกูแบบาเดาะ และหมู่ที่ 8 บ้านปูตะ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปลักษณะทางการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace กิจกรรมที่ 7 ยกระดับห่วงโซ่คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากพืชอัตลักษณ์