ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดบูธนิทรรศการ ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (25 พ.ค.66 ) รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการใน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม บูธนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61