ลงพื้นที่จัดอบรมความให้ความรู้เกี่่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ และอำเภอสุคิริน

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ เวทโอสถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการพัฒนาการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ  พร้อมด้วยนายอัซรอน ดามะ  นายอับดุลฮาเล็ม  สาเม๊าะ และนายฮารีฟ อาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  ลงพื้นที่จัดอบรมความให้ความรู้เกี่่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ ก้อนเห็ดนางฟ้า 100 ก้อน/ต่อครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณปี พ.ศ 2566 โดยมีทีมงานพัฒนาการอำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ และอำเภอสุคิริน ร่วมบูรณาการในการจัดอบรมในครั้งนี้  และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 9 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย 3 อำเภอ ดังนี้ อำเภอรือเสาะ 3 ครัวเรือน อำเภอระแงะ 3 ครัวเรือน และอำเภอสุคิริน 3 ครัวเรือน โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า การดูแลรักษา และรวมถึงวิธีการเก็บดอกเห็ดนางฟ้า