กำนันตำบลน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ได้อนุเคราะห์กิ่งพันธุ์มันสำปะหลังเกือบหนึ่งเกือบ 1000 ต้น

7 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 7 กันยายน 2566 กำนันตำบลน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ได้อนุเคราะห์กิ่งพันธุ์มันสำปะหลังเกือบหนึ่งเกือบ 1000 ต้น เพื่อใช้ในการทดลองปลูก ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิทยาเขตแม่ลาน