ลงพื้นที่จัดอบรม “กระบวนการผลิตสบู่ลูกหยี เพื่อยกระดับการนำเศษเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์”

13 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่ลูกหยี นางสาวซูไรดา วายุ นางสาวรอฮานี มะเซ็ง และนางสาวมัสนา มะแซ นักวิทยาศาสตร์ฯ และนางสาวอานีตา ดีเย๊าะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เดินทางลงพื้นที่จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “กระบวนการผลิตสบู่ลูกหยี เพื่อยกระดับการนำเศษเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์”ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกหยีสะดาวา ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดวิธีการผลิตสบู่ก้อนกลีเซอรีนและสบู่เหลวจากเปลือกลูกหยี ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace กิจกรรมที่ 7 ยกระดับห่วงโซ่คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากพืชอัตลักษณ์