ลงพื้นที่ตรวจติดตามการคัดเลือกทุเรียนเพื่อส่งออก ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ภัทรวดี  เอียดเต็ม พร้อมด้วยนางสาวมัสนา มะแซ 
นายอิกรีมะห์ ยูโซะ นักวิทยาศาสตร์ฯ และนักศึกษาหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการคัดเลือกทุเรียนเพื่อส่งออก ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace กิจกรรมที่ 7 ยกระดับห่วงโซ่คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) จากพืชอัตลักษณ์  ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (กลุ่มหนามเขียวยะลา) อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา