ส่งมอบหนังสือ (เริ่มเรียนมูลาบาฮาซา) และสื่อจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(23 ก.ค 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมเวทีเสวนาการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  อาจารย์ไซหนับ เอสเอ ชำนาญการพิเศษ อาจารย์จิราภรณ์ ก่อเกียรติยากุล และคณะผู้บริหารโรงเรียนครูทั้ง 60 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กล่าวว่า เวทีเสวนาการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่ชายแดนใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสวนาการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อส่งมอบหนังสือ(เริ่มเรียนมูลาบาฮาซา) และสื่อจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาและเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2562 ของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น