บุคลากร

นางสาวมัสนา มะแซ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0936917884 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวแวอัสรี แวมายิ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0936347869 ()

อีเมล์ : [email protected]